ІНСТИТУТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
СИСТЕМ
КПІ ім.Ігоря Сікорського

Шановні абітурієнти!

Якщо ви добре розбираєтеся в технічних науках і вас цікавлять засоби телекомунікацій та Інформаційні Технології. Якщо ти хочеш розуміти як створюються системи з використанням Bluetooth, Wi-Fi, мобільних мереж,інтернету та інших засобів. То ваша дорога до нас в інститут телекомунікаційних систем!

Щоб ознайомитися з нашим інститутом слідкуйте за оновленнями на сайті ІТС

ІТС

Інститут телекомунікаційних систем (ІТС) створено в 2002 році на базі Кафедри засобів телекомунікацій, яка була організована в 1993 році, та Науково-дослідного інституту телекомунікацій, який розпочав свою діяльність у 1990 році і мав тоді назву НДІ радіоелектронної техніки "ТОР". ініціатором створення як кафедри, так і інституту був академік НАН України, професор, доктор технічних наук Ільченко Михайло Юхимович, який і очолив ці підрозділи.

ЧОМУ ІТС ?

Наш інститут успішно працює з моменту його заснування. Наші викладачі – це найкращі фахівці зібрані під одним крилом, які мають перед собою одну головну мету – допомогти молодим людям ствердитись в їх житті як висококласному фахівцеві та людині з високими моральними цінностями. Також ми надаємо всебічну підтримку нашим студентам для успішного розвитку їх особистості: психологічну, моральну, інформаційну, наукову та технічну.

Випускники нашого Інституту – це фахівці високо рівня, яких хочуть бачити своїми співробітниками установи державної і недержавної форм власності: Lifecell, АLCATEL-LUCENT, ВАТ “Укртелеком”, ДП НКАУ “Укркосмос”, Київстар, HUAWEI TECHNOLOGIES (Китай), Vodafone, Банкомзв’язок, NOKIA та багато інших. Більшість наших випускників працевлаштовуються, як в Україні так і за кордоном. Усі вони швидко піднімаються по кар’єрних сходинках та по закінченню університету займають високооплачувані посади.

Наші студентиактивні молоді люди, які йдуть у ногу з часом, ефективно та успішно навчаються, а головне вміють активно відпочивати. За підтримки Струдради та Профбюро ІТС проводяться різноманітні заходи, такі як:

ФОТО

 • Всі работи
 • «Що? Де? Коли?»:
 • Брейн-ринг:
 • ITS OpenAir
 • Спорт
 • Міс та Містер ІТС:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

Головні напрямки наукової діяльності Інституту:

 • - Телекомунікаційне забезпечення найважливіших національних програм розвитку інформатизації, науки, освіти та економіки України;
 • - Розробка та обгрунтування пропозицій та рекомендації щодо вибору найбільш перспективних для умов України телекомунікаційних комплексів, систем та технологій, їх впровадження для вирішення задач інформатизації суспільства, у тому числі, засобів управління інформаційними процесами, термінального обладнання для роботи з неоднорідними інформаційними потоками в умовах інтеграції різних послуг: мультимедійних, Інтернет та інші;
 • - Розвиток критичних та економічно-ефективних телекомунікаційних технологій, здатних забезпечити конкурентноспроможність вітчизняного обладнання на внутрішньому та зовнішньому ринках, у тому числі розробка науково-технічних основ створення нових високошвидкісних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу й розподільних радіосистем на їх основі;
 • - Створення наукових основ побудови нових класів твердотільних резонаторів і фільтруючих пристроїв, а також монолітних планарних інтегральних частотно-вибіркових структур;
 • - Створення умов для впровадження прогресивних форм навчання та підвищення кваліфікації, в тому числі методик дистанційного навчання з використанням дистанційного навчання у Хмарах.

ВИПУСНИКИ ПРАЦЮЮТЬ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

По закінченні ІТС випускники отримують освітню кваліфікацію бакалавра (магістра, доктора філософії) за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка". Діяльність випускників Інституту спрямована на наукові дослідження і практичні розробки апаратно-програмних комплексів новітніх засобів зв`язку, телекомунікаційних систем, мобільних телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Це системи передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та кабельних лініях зв`язку, а також цифрові комутаційні системи багатоцільового призначення, телекомунікаційні мережі і захист інформації на них.

Випускники Інституту здатні проектувати мережі для передачі потоків інформації з великою швидкістю, вирішувати задачі маршрутизації цих потоків, забезпечувати високу якість передачі даних, управляти і синхронізувати мережі зв’язку в цілому і кожній її ланці зокрема, використовувати цифрові системи і інтелектуальні комп’ютерні технології.

Випускники ІТС працюють в установах державної і недержавної форм власності: Lifecell, АLCATEL-LUCENT, ВАТ “Укртелеком”, ДП НКАУ “Укркосмос”, Київстар, HUAWEI TECHNOLOGIES (Китай), Vodafone, Банкомзв’язок, NOKIA та багато інших.

Опис освітніх програм (спеціалізацій)

Інститут телекомунікаційних систем​ КПІ імені Ігоря Сікорського готує фахівців за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за освітніми програмами(спеціалізаціями):

 • Телекомунікації:
 • Освітня програма спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • освоєння методів розробки і підтримки функціонування сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі мереж мобільного стільникового зв’язку 4 і 5-го поколінь, багаторівневих всепроникних телекомунікаційних мереж, сенсорних і банківських мереж, комунікаційних мереж штучного інтелекту і віртуальної дійсності, систем інтернет речей IoT та міжмашинної взаємодії М2М;
  • програмно-апаратної платформи віртуалізації телекомунікацій, підтримки хмарних обчислень, програмної інженерії (С/С++, Java, Python, HTML, РНР, Регl, VHDL), способів протидії хакерським атакам в мережах операторів зв’язку, створення мобільних додатків (Android), серверних платформ, хмарних обчислень, програмно визначуваних систем, бізнес-аналітики в телекомунікаціях.

  Навчання на першому рівні вищої освіти здійснюється за двома блоками дисциплін, які обираються студентами: «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій» або «Мобільні телекомунікації».

 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Особливістю підготовки за освітньою програмою «Телекомунікаційні системи та мережі» є надання надсучасних знань в галузи технологій передавання інформації, перш за все в Інтернет-середовищі, на основі створення телекомунікаційних систем та мереж з використанням проводових, волоконно-оптичних та безпроводових каналів зв’язку, з урахуванням вимог щодо сумісності інформаційних та транспортних протоколів, а також вимог кібербезпеки.

  Студенти вивчають навчальні дисципліни за циклом професійної та практичної підготовки за спеціалізацією «Телекомунікаційні системи та мережі», зокрема, Телекомунікаційні кабельні системи, Телекомунікаційні безпроводові системи, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Технології створення мереж ІР-телефонного зв'язку, Бази даних, Організація кібербезпеки в мережах зв’язку, Телекомунікаційний процесінг міжнародних фінансових систем та ін.

  За результатами навчання студенти отримують професійні компетентності в проектно-конструкторській, виробничо-технологічній, організаційно-управлінській і науково-дослідній діяльності та отримають можливість працювати в провідних телекомунікаційних компаніях України та світу.

 • Інформаційно-телекомунікаційні технології
 • Освітня програма спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;
  • проектування «хмарних» дата-центрів у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами;
  • створення та використання новітніх технологій Internet of Things, а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;
  • проектування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;
  • створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельної, колективної обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування «хмарних ресурсів та сервісів».

  Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетентностей стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

  Завідувачі кафедр

  team

  ГЛОБА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

  Науковий керівник кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж​

  професор, д.т.н.

  team

  ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ

  Науковий керівник кафедри Телекомунікай

  проректор з наукової роботи КПІ імені Ігоря Сікорського, академік НАН України, лауреат державних премій, професор, д.т.н.

  team

  УРИВСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  Науковий керівник кафедри Телекомунікаційних систем та мереж

  професор, д.т.н.

  Детальну інформацію про усіх наших викладачів ви можете знайти на сайті ІТС

  НОВИНИ ІТС

  Пропонуємо ознайомитись з інформацією щодо назв та змісту спеціалізацій кафедр ІТС​.

  З 2016 року зарахування на перший курс Інституту телекомунікаційних систем на спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка" за спеціалізаціями закріпленими за кафедрами ІТС, відбувається на підставі результатів конкурсного відбору за сертифікатами з української мови та літератури, математики, фізики(іноземної мови). З правилами прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського можна ознайомитись за посиланням.

  В Інституті телекомунікаційних систем щорічно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в ITC, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки до неї.

  Профорієнтаційна робота проводиться і під час вступної компанії на рівні відбіркової комісії ІТС.