Кафедра
Телекомунікацій

Шановні абітурієнти!

Якщо ви добре розбираєтеся в технічних науках і вас цікавлять телекомунікаційні прилади. Якщо ти хочеш розуміти як працює Bluetooth, Wi-Fi, мобільні мережі, інтернет та інші засоби зв'язку. То ваша дорога прямо в Інститут телекомунікаційних систем!

Кафедра телекомунікацій

Це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи - Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», якийтретій рік поспіль очолює академічний рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна». Вже більш ніж 20 років кафедру очолює український вчений в галузі передачі та обробки інформації - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.

Тут навчають не тільки на «айтішника», а й на «телекомунікаційника», інтегруючи знання інформаційних та телекомунікаційних технологій, тобто, вчать як обробляти інформацію та як її передавати. Навчають систематично, ретельно підбираючи для кожної спеціалізації кафедри (мобільні телекомунікації та апаратно-програмні засоби електронних комунікацій) свій набір курсів, а кожен курс, в свою чергу, складається з найнеобхідніших дисциплін і тем для успішного оволодіння спеціальністю. На всіх курсах поєднуються теоретичні знання з їх практичною апробацією, та значною науково-дослідною роботою кафедри.

Зазначимо, що знання та вміння фахівця з телекомунікаційних технологій приблизно наполовину - це інформаційні технології (програмування, налаштування, конфігурація, використання телекомунікаційних систем, обладнання, протоколів зв'язку) і наполовину - знання принципів роботи, вміння проектувати телекомунікаційне обладнання, пристрої та системи. При цьому основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв'язок, мережі передачі даних (безпроводові, оптоволоконні і т.д.), супутникові системи зв'язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв'язок, електронний банкінг.

Переваги навчання на кафедрі Телекомунікацій - це:

 • багаторівнева підготовка фахівців (бакалавр, магістр, освітньо-науковий);
 • широкий спектр курсів і напрямків;
 • авторські курси кращих викладачів-практиків;
 • використання засобів дистанційного навчання;
 • отримання практичних навиків у встановленні та роботі зі складними програмними системами;
 • тестування і сертифікація;
 • більше 20 українських і закордонних компаній-партнерів;
 • сучасне обладнання навчальних аудиторій.

ЧОМУ ТК ?

Сфера інформаційних та телекомунікаційних технологій не тільки найбільш необхідна в сучасному світі (та й добре оплачувана!), а й сама по собі є Майбутнім. Як відомо, світом править Інформація, а це говорить про те, що необхідно знати як її отримувати, обробляти і передавати - просто необхідне вміння для сучасної людини. Бути на гребені хвилі передових технологій, створювати нові системи, управляти складними пристроями, створювати віртуальні світи із штучним інтелектом - це доля фахівця нашої сфери інфокомунікацій. Це – Ваш шлях у майбутнє, який з нашою допомогою стане реальним.

Після закінчення навчання ти зможеш відкрити двері таких компаній як:

Наші лабораторії

Проведення експериментальних наукових досліджень викладачами та студентами, а також закріплення теоретичних знань, які отримують студенти на лекціях, відбуваються в лабораторіях кафедри. В навчальних лабораторіях встановлено телекомунікаційне обладнання, вимірювальні прилади, комп'ютери й іншу технічну апаратуру для навчальної та дослідницької діяльності.

Матеріальна база кафедри постійно оновлюється. В останні роки колектив кафедри виконав велику роботу зі створення нових і модернизації діючих лабораторій. Створені навчально-наукова лабораторія супутникових телекомунікаційних технологій, лабораторія мобільного зв'язку.

Кафедра має можливість використання матеріально-технічної бази і зовнішніх організацій: Lifecell, Vodafone, Ericsson, Watson Telecom, Sattrans, УкрКосмос, УкрТелеком, Український державний центр радіочастот, а також НДІ телекомунікацій тощо. Студенти проходять навчальну, конструкторсько-технологічну та переддипломну практики на провідних підприємствах телекомунікаційної галузі міста Києва.

Лабораторія стільникових систем мобільного зв'язку Лабораторія супутникових телекомунікаційних технологій Лабораторія комп'ютерних систем телекомунікацій Лабораторія мікрохвильвих пристроїв телекомунікаційних систем
Лабораторія радіотелекомунікаційних систем Лабораторія базової мережі оператора мобільного зв'язку компанії Lifecell за підтримки Ericsson Лабораторія мережних технологій Лабораторія обладнання систем широкосмугового безпроводового доступу

Опис освітніх програм(спеціалізацій)

Кафедра Телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем​ КПІ імені Ігоря Сікорського готує фахівців за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за освітньою програмою:

Телекомунікації

Освітня програма спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

 • освоєння методів розробки і підтримки функціонування сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі мереж мобільного стільникового зв’язку 4 і 5-го поколінь, багаторівневих всепроникних телекомунікаційних мереж, сенсорних і банківських мереж, комунікаційних мереж штучного інтелекту і віртуальної дійсності, систем інтернет речей IoT та міжмашинної взаємодії М2М;
 • програмно-апаратної платформи віртуалізації телекомунікацій, підтримки хмарних обчислень, програмної інженерії (С/С++, Java, Python, HTML, РНР, Регl, VHDL), способів протидії хакерським атакам в мережах операторів зв’язку, створення мобільних додатків (Android), серверних платформ, хмарних обчислень, програмно визначуваних систем, бізнес-аналітики в телекомунікаціях.

Навчання на першому рівні вищої освіти здійснюється за двома блоками дисциплін, які обираються студентами: «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій» або «Мобільні телекомунікації».

НАШІ ВИКЛАДАЧІ

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: 8 професорів; 7 доцентів; 10 старших викладачів; 1 асистент. Для забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової підготовки приймає участь професорсько-викладацький склад інших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

НОВИНИ ІТС

На кафедрі Телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем започаткувався цикл дисциплін з тестування програмного забезпечення та бізнес-аналізу в інформаційних технологіях за участю провідних експертів компанії Infopulse Ukraine (Інфопульс Україна).

Курс навчальної дисципліни з тестування ПЗ дає студентам загальні поняття про тестування та його фундаментальні концепції, знайомить з видами і методами тестування, а також з основним інструментарієм і артефактами тестування. Крім цього, розглядаються особливості розробки програмного забезпечення в сфері телекомунікацій. Протягом циклу лабораторних робіт студенти отримують практичні навички роботи щодо аналізу програмного забезпечення та вимог до нього з метою покриття тестами з максимальною ефективністю, створення тестових сценаріїв, тестування ПЗ різних типів, оцінки якості протестованого ПЗ, а також праці в команді.

До змісту навчальної дисципліни з бізнес-аналізу відносяться теми, що охоплюють питання сутності, ролі та методологічних основ аналізу. Детально розглядаються етапи життєвого циклу програмного забезпечення, а також вивчаються особливості роботи аналітика в телекомунікаційній сфері. На практичних заняттях студенти отримують навички практичного використання основ бізнес-аналізу у сфері телекомунікацій, а саме:

 • Види вимог.
 • Техніки виявлення вимог.
 • Документування вимог.
 • Моделювання. IDEF, ER, Class Diagram, Use Case, Activity, BPMN, Sequence, State Machine.
 • Створення прототипів інтерфейсу.
 • Опис вимог до інтеграції.
 • Дерево рішень та створення бізнес кейсу.

Пропонуємо ознайомитись з інформацією щодо назв та змісту спеціалізацій кафедр ІТС​.

З 2016 року зарахування на перший курс Інституту телекомунікаційних систем на спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка" за спеціалізаціями закріпленими за кафедрами ІТС, відбувається на підставі результатів конкурсного відбору за сертифікатами з української мови та літератури, математики, фізики(іноземної мови). З правилами прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського можна ознайомитись за посиланням.

В Інституті телекомунікаційних систем щорічно проводяться "Дні відкритих дверей", де всі охочі можуть поспілкуватися з викладачами кафедр ITC, ознайомитися з історією і структурою, особливостями навчального процесу в ITC, оглянути на­вчальні аудиторії, ознайомитися з матеріально-технічною базою лабо­раторій, щоб скласти повне уявлення про майбутню професію і рівень підготовки до неї.

Профорієнтаційна робота проводиться і під час вступної компанії на рівні відбіркової комісії ІТС.