Випускні роботи

 1. Автоматизовані засоби побудови баз даних книг та журналів для сайтів та систем дистанційного навчання
 2. Рейтинг навчального закладу з наукової роботи в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття
 3. Розробка програмних засобів оптимальної візуалізаціі для інструментальної 3д-рендер системи
 4. Дослідження вразливостей Web-сайтів та методів їх усунення
 5. Cтворення віртуальних кабінетів викладача і студента
 6. Дослідження, розробка та впровадження засобів моніторингу Web-сайтів та підходи до моніторингу Web-сервісів
 7. Дослідження засобів збирання та пошуку інформації на заданій множині Web-сайтів (на прикладах інформаційних порталів EGEE та НТУУ”КПІ”)
 8. Дослідження, розробка та впровадження оцінки заданого набору Webometrics параметрів на заданій множині Web-сайтів (на прикладах інформаційних порталів EGEE та НТУУ”КПІ”)
 9. Електронні репозитарії у ВНЗ та розширення їх функцій
 10. Вразливості в Web-додатках
 11. Створення спецефектів для кіно та телеіндустрії
 12. Безпечне програмування на PHP
 13. Рейтинги університетів
 14. Пошукова оптимізація
 15. РГР по курсу Веб проектування
 16. Віртуальний інформаційний простір НТУУ»КПІ»
 17. Сервісна програма для захисту фінансових документів з використанням технології цифрового підпису
 18. Аналіз, моделювання і прогнозування роботи пошукових систем
 19. Автоматизована система підготовки студентів до ректорського контролю
 20. Модуль перевірки коректності введення даних для банківської системи SR-Bank
 21. Програма аналізу кредитного портфелю банківської установи
 22. Аналіз безпеки та захищеності конфіденційної інформації при експлуатації комп’ютерних мереж в державних структурах
 23. Особливості реінжинірингу коду в базах даних
 24. Аналіз сервісів Iaas для потреб локальних мереж