Дослідження, розробка та впровадження оцінки заданого набору Webometrics параметрів на заданій множині Web-сайтів (на прикладах інформаційних порталів EGEE та НТУУ”КПІ”)

Пошук методів розробки модуля, оцінки інформації і рішення проблем реалізації такого модуля.
Повний текст: