Дослідження засобів збирання та пошуку інформації на заданій множині Web-сайтів (на прикладах інформаційних порталів EGEE та НТУУ”КПІ”)

Розробка автономного програмного засобу, що виконує сканування сайтів для подальшого пошуку по них, який підвищить ефективність роботи веб-порталу НТУУ «КПІ».
Повний текст: