Рейтинг навчального закладу з наукової роботи в InterNet мережі та організаційні, методичні і програмні засоби його підняття

Вивчення існуючих методик оцінки, рейтингування наукової діяльності ВНЗ в мережі Інтернет.
Повний текст: