Програма аналізу кредитного портфелю банківської установи

Дипломна робота присвячена проектуванню та розробці програми аналізу кредитного портфелю банківської установи, що повинна входити до складу автоматизованої системи одного з банків України. Розроблена програма дозволяє автоматизувати операції введення, побудови, графічного представлення та друку аналітичних звітів щодо стану якості кредитного портфелю банку.

Розробка проведена з використанням системи управління базами даних Sybase IQ, яка використовується у банку та пакету Microsoft Office. Написана програма на мові VisualBasicз використанням запитів SQL.

У роботі вивчено існуючий процес аналізу кредитного портфелю банку, визначені цілі і завдання, які має виконувати програма та її тестування.    Розроблено діаграми: варіантів використання, послідовності, станів. Зображено логічну та фізичну модель бази даних.

Розроблена у дипломній роботі програма пройшла апробацію та впроваджується в управлінні портфельного аналізу кредитних ризиків роздрібного бізнесу одного з банків України.

Повний текст: