Аналіз безпеки та захищеності конфіденційної інформації при експлуатації комп’ютерних мереж в державних структурах

Дипломна робота присвячена дослідженню процесу експлуатації комп’ютерних мереж в державних структурах, аналізу і оцінці загроз та заходів з їх усунення для захисту конфіденційної інформації. Зазначені заходи направлені на досягнення стану безпеки інформації, що циркулює в системі державних органів, проведено дослідження стосовно аналізу середовища функціонування системи, визначені загрози інформації, оцінені ризики для системи. Проаналізовано нормативно-правові акти України, а також стандарти безпеки та захищеності комп’ютерних мереж, які повинні функціонувати в державних структурах.

У роботі розглянуті питання щодо захисту інформації в системі обробки даних в комп’ютерних мережах. Також, був визначений функціональний профіль захищеності, який повинен бути використаний для розробки комплексної системи захисту інформації.

Проведені дослідження, а також їх результати, можуть бути розглянуті, як основа для подальшої розробки комплексної системи захисту інформації в комп’ютерних мережах та на каналах зв’язку у Департаменті оперативно-технічних заходів Служби безпеки України та деяких інших підрозділах МВС України та СЗР України.

Повний текст: