Особливості реінжинірингу коду в базах даних

Дипломна робота присвячена реінжинірингу коду в базах даних та особливу увагу в ній приділено парсингу. В роботі було досліджено процес парсингу та ключові особливості дампів баз даних для парсингу функціональних елементів і пошуку взаємозв’язків між ними.

Для виконання досліджень було реалізовано програмний додаток парсингу баз даних PostgreSQLна мові С#.

У роботі описано процес парсингу та досліджено засоби реінжинірингу коду баз даних. Розроблено діаграми: “use-case”, варіантів використання, послідовності, класів. Ефективність додатку була перевірена на різних дампах.

Повний текст: