Автоматизована система підготовки студентів до ректорського контролю

Дана дипломна робота присвячена дослідженню технологій побудови веб-додатків та практичній розробці автоматизованої системи підготовки студентів до ректорського контролю.

У роботі проведено аналіз методів та засобів підготовки студентів до виконання контрольних робіт. Зроблено огляд сучасних систем дистанційного навчання. Сформульовані основні вимоги, яким повинна задовільняти система підготовки студентів до ректорського контролю.

Проведено аналіз доступних технологій розробки, обґрунтовано вибір інструментальних засобів для створення незалежної від операційної системи та апаратних засобів програмної реалізації.

Розроблена в дипломній роботі система може бути використана у вищих навчальних закладах України.

Повний текст: