Засоби online зв’язку за допомогою Flash технологій

Чат (англ. chat — базікати, слова, розмова) — засіб обміну повідомленнями з комп’ютерної мережі в режимі реального часу, а також програмне забезпечення, що дозволяє організовувати таке спілкування. Характерною особливістю є комунікація саме в реальному часі або близька до цього, що відрізняє чат від форумів та інших «повільних» коштів. Під словом чат зазвичай розуміється групове спілкування, хоча до них можна віднести і обмін текстом «один на один» за допомогою обміну миттєвими повідомленнями, наприклад, ICQ або навіть SMS.

Відеочати — це обмін текстовими повідомленнями плюс транслювання зображень з веб-камер. Спочатку це були не відео, а скоріше, фото-чати: з-за низької пропускної спроможності каналів відправляються не відео, а картинка з деякими інтервалами, що однак, давало можливість досить оперативно спостерігати зміну емоцій у співрозмовника і було значним проривом. Пізніше, звичайно, стало транслюватися відео, хоча і з низькою роздільною здатністю. Веб-камери є простими і дешевими, хоча зворотний бік цього — низька роздільна здатність відео та його погана якість. Зображення виходить з поганою передачею кольору, зашумлене. Однак для цілей спілкування такої якості більш ніж достатньо.

Голосові чати теж з’явилися з розвитком ідей обміну повідомленнями. В даний час в комп’ютерних іграх широко застосовується система TeamSpeak, що дозволяє спілкуватися голосом між членами команди, не відволікаючись від керування грою. А спілкування по Skype більше нагадує розмову по телефону, ніж чат, хоча можливість відправки звичайних текстових повідомлень в ньому теж присутня.

Відеоконференція — це область інформаційної технології, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і подання інтерактивної інформації на відстань в реальному режимі часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки.

Сайт  Засоби online зв’язку за допомогою Flash технологій