РГР по Веб проектуванню

Дисципліна «Web-проектування» відноситься до циклу професійно орієнтованих дисциплін і базується на знанні дисциплін: «Алгоритмізація та програмування», «Теорія алгоритмів», «Основи системного аналізу», «Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн»..
Основною метою виконання Розрахунково Графічної Роботи є: надання майбутнім фахівцям основ теоретичних і практичних знань та навичок з базових питань Web-проектування Web-сайтів і Web-додатків, визначення основних вебометричних характеристик, дослідження Web-сайтів з використанням вебометричних характеристик.

Повний текст