Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського в наукових базах

Однією з дискусійних тем не тільки в наукометрії, а й практиці організацій, що надають премії та гранти вченим, науковим колективам, є використання бібліометричних показників для оцінки рівня дослідників. Джерелом для отримання таких показників служать найбільш авторитетні комерційні бібліометричні системи Web of Science (WoS) корпорації Thomson Reuters та Scopus корпорації Elsevier, а також вільно доступна система Google Scholar – науковий сегмент інтернет-гіганта Google. Достатньо повне порівняння надано за адресою: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15066.1.1.012.pdf

Для надання даних, що мають науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського у Google Scholar, Scopus та Web of Science (WoS), було розроблено Веб додатки (керівник- доц. Цурін О.П. виконавець А. Прасолов при підтримці КПІ-Телеком). Вхідні дані по Google Scholar отримано шляхом парсингу даних кожного науковця у Google Scholar, а дані по Scopus та Web of Science (WoS) отримано з бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського у  Google Scholar

Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського у  Scopus

Науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського у  Web of Science